UNBRIDLED​

Van de inheemse grote herbivoren zijn het oerrund en het wilde paard de enige echte grazers in Nederland. Omdat het oerrund en het wildpaard uitgestorven zijn, zijn biologen bezig met het de-domesticeren van verschillende groepen dieren, om zo hun ecologische niche opnieuw invulling te geven.
De-domesticatie of het “opnieuw wild worden”, betekent dat de grazers zich moeten aanpassen aan zelfstandig (over)leven onder natuurlijke omstandigheden.
Bij de-domesticatie is selectie op zelfredzaamheid het belangrijkste criterium. Domesticatie eigenschappen zoals klauw- of geboorteproblemen worden uitgesloten, net zoals zomereczeem. Late vruchtbaarheid, natuurlijke langzame groei en een kleine uier worden opnieuw benadrukt.

De mens is hiermee actief op 'voor de natuur gunstige eigenschappen' aan het selecteren. Is het echter geen paradox om door menselijke interventie een diersoort te verwilderen?

 

Unbridled
Unbridled

Unbridled
Unbridled

Unbridled
Unbridled

Unbridled
Unbridled

1/19